دانلود پاورپوینت دوام بتن و عمده دلایل کم دوامی بتن و خرابی های ایجاد شده جهت رشته عمران در قالب 20 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


دوام بتن یعنی اینکه بتن بتواند تا حدود زیادی شکل اولیه و کیفیت و قابلیت خدمت رسانی خود را در شرایط محیطی حاکم حفظ نماید.
عمده دلایل کم دوامی بتن وخرابیهای ایجاد شده:
عدم سازگاری مصالح انتخاب شده برای بتن با شرایط محیطی
عوامل اجرایی ضعیف وکم تجربه
مشخصات فنی ناقص
کنترل کیفیت ضعیف

 

 


فهرست مطالب
دوام بتن
عمده دلایل کم دوامی بتن وخرابیهای ایجاد شده:
اهمیت آب بند کردن بتن:
تاثیر سیمان پرتلند پوزولانی بر دوام بتن :
اهمیت نسبت آب به سیمان :
تاثیر کیفیت ومیزان سنگ دانه ها بر دوام بتن:
تاثیر سیمان بر دوام بتن:
تاثیر نسبت آب به سیمان کمتر بر دوام بتن:
انواع خرابیها و دوام بتن :
روشهای پیشگیری اثرات منفی بر بتن :
تاثیر ترکهای خمشی در بتن:
آسیب دیدگی حمله سولفاتی :
آسیب دیدگی براثر دوره های یخ زدن و آب شدن:
واکنش قلیایی سنگ دانه ها:
خوردگی فولاد مدفون در بتن:
تاثیر منشا کلراید ها :
سایش وفرسایش :