دانلود پاورپوینت مفاهیم و مستندات تنظیم اظهارنامه به همراه آموزش ثبت و تسلیم آن جهت رشته اقتصاد در قالب 58 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

 

 


اظهارنامه (طبق ماده ۱۵۶ قانون ایین دادرسی مدنی هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ،حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.) پس اظهارنامه در مسائل یا دعاوی حقوقی وسیله ایست برای بیان اظهارات خود به طرف مقابل. 

 

 


فهرست مطالب
اظهارنامه مالیاتی
سال مالیاتی
اشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامه
مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی
نکات مهم در مورد تسلیم اظهارنامه
گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل
گروه بندی براساس حجم فعالیت
گروه بندی براساس نوع فعالیت
گروه بندی براساس نوع فعالیت- گروه اول
اظهار نامۀ مالیاتی و نحوه ارائۀ آن 
ماده 100 
مشمولین تبصره 100 مطابق بخشنامه 200/97/4 مورخ 97/03/08
نرخ صفر مالیاتی
ثبت نام در نظام مالیاتی(تبصره 3 ماده 169)
درخصوص نرخ اشخاص حقوقی
در خصوص نرخ اشخاص حقیقی
مقررات عمومی ماده 105 و 131
نحوه ورود به ثبت اظهارنامه مالیاتی