دانلود پروژه رشته مکانیک

آموزش برنامه نویسی CNC

SIEMENSE 840

برنامه نویسی به زبان M ,G  کدی در سیستم کنترل siemense

 
پیشگفتار :
بعد از دهه هفتاد میلادی استفاده از ماشین های کنترل عددی در صنایع بسیار متداول  شده است که از مزایای عمده آن دقت و تکرار پذیری در تولید ،کاهش زمان تولید و هزینه های آماده سازی برای تولید ،افزایش بازده ماشین ابزار را می توان نام برد .این تحول تکنولوژی بیشتر به واسطه اختراع و توسعه کنترل  عددی بوده است ،چنانکه ترکیب کلی این ماشین ابزارها تغییرات چندانی در دهه اخیر نداشته است .اصولا این تحول تکنولوژی ماشین ابزار در دهه های اخیر بیشتر مدیون توانایی کنترل عددی است که به آنها داده شده است که البته منجر به تغییرات اساسی در روش تولید و هزینه های تولید شده است .پیشرفت کنترل کننده های مختلف به خصوص siemense باعث رشد سریع ماشین های کنترل  عددی در صنایع شده است .
 
پروژه حاضر مربوط به برنامه نویسی به زبان M ,G  کدی در سیستم کنترل siemense می باشد.با توجه به این که کتاب های موجود درباره برنامه نویسی با siemense   بیشتر به مطالب کلی پرداخته و از ارائه تمامی G  کدها و  M  کدها و سیکل های مربوط به سیستم کنترل  siemense  خودداری کرده اند ،این پروژه سعی در ارائه هر چه بیشتر  G  کدها  ,   وM  کدها و سیکل های مورد استفاده  در سیستم کنترل  Siemense را دارد .با توجه به این که عموم دانشجویان یکسری اطلاعات درباره ی ماشین های  CNC  دارند .بنابراین از بیان توضیحات اضافی مانند انواع سیستم کنترل ،تعیین محورهای مختصات با استفاده از قاعده دست راست و غیره ...که در اکثر کتب وجود دارد خودداری شده و به اصل مطلب پرداخته شده است .
 
 
کلمات کلیدی:

برنامه نویسی

کنترل عددی (NC )

سیستم کنترل siemense

آموزش برنامه نویسی CNC

 
 
 
مقدمه
همان طور که پیش از این هم توضیح داده شد  NC  تکنیکی است که از طریق دستورات کدهای حرف-عدد عملکرد ماشین را کنترل می کند .کدهای دستور در بلوک هایی که اطلاعاتی در آنها وجود دارد به ماشین داده می شود .هر بلوک توسط ماشین به صورت یک دستور برای انجام یک عملیات واحد ،تفسیر می شود .برای مثال یک بلوک دستوری می تواند به یک ماشین  NC  دستور دهد با یک نسبت اسپیندل به طول مسیر و جهت حرکت در قطعه کار ،و سرعت اسپیندل و سرعت پیشروی ثابت حرکت کند .
 
یک برنامه  NC  مجموعه بلوکهای دستوری است که به ماشین فرمان می دهد تا وظیفه خاصی را به انجام برساند. بخش عمده ای از این وظیفه مربوط به تراشکاری کامل یک قطعه مهندسی است. به این شکل از برنامه  NC  ،جز برنامه (part program )می گویند .یکی از اجزای اصلی ترکیب فرایند  CAD CAM  است. ماشینهای  NC  معمولی ،اطلاعات از پیش تعریف شده راجع به قطعه ندارند و باید به طور دستی به آنها داده شود. در مدلهای قدیمی معمولا این اطلاعات به صورت نوارهای پانچ وارد می شد. کار از یک برگ کاغذ نقشه و یک طراحی از قطعه مورد نظر برای تولید شروع می شود و برنامه نویس بلوکهای برنامه را برای عملیات ماشینکاری با دست مینویسد .
 
تا اینجای کار، در خارج از ماشین  NC   انجام می شود. اطلاعات برنامه (کاراکتر های حرفی، عددی یا نشانه ای، به واسطه صفحه کلید و توسط یک مبدل روی نوارهای کاغذی به صورت سوراخهای پانچ وارد برنامه می شود .هر خط از این سوراخها حاوی یک داده به شکل دودویی (بانیری )است. هنگام پانچ  هر برنامه، کاغذ پانچ به تدریج از ماشین خارج می شود و به واحد کنترل ماشین  NC  ( Machine Control Unit=MCU )وارد می شود .حافظه ای در کار نیست ، MCU  فقط می تواند یک بلوک دستورات را بخواند و در لحظه دستور را اجرا کند .هر تعداد از یک نوع قطعه که بخواهیم ،با استفاده از همین رشته نوار پانچ قابل تکرار است و برای استفاده مجدد در آینده می توان آن را در جایی محفوظ داشت .
 
ماشینهای  CNC  بر پایه اصول اولیه  NC  های معمولی ساخته شدند. در عین حال برنامه های ذخیره شده کامپیوتری را برای اجرای توابع اولیه  NC ،به طور اختصاصی به کار می گیرند. کامپیوتر در سازمان واحد کنترل ماشین جا گرفته و اجازه می دهد برنامه ها از طریق نرم افزارشان به وجود آیند و در حافظه ذخیره شوند .روش اصلی ایجاد برنامه در  CNC ،ورود دستی اطلاعات  ( Manual Data Input=MDI )نامیده می شود که مانند کامپیوترهای  PC ،شامل وارد کردن دستورات از طریق صفحه کلید می باشد و به ماشین  CNC  متصل شده است .
 
 
 
فهرست مطالب
 
پیشگفتار : 1
مقدمه 3
کنترل عددی (NC ) 3
انواع برنامه ها 6
کنترل عددی مستقیم (DNC ) 6
برنامه نویسی به کمک کامپیوتر (CAPP ) 7
 

فصل اول:اطلاعات موقعیتی 8

جابه جایی نقطه صفر : 10
صفحات کاری 11
مشخص کردن محدوده کاری : 11
نقطه مبنای ماشین : 11
جابه جایی صفر قابل برنامه ریزی : 11
چرخش دستگاه مختصات : 13
ضریب مقیاس : 15
 

فصل دوم: برنامه نویسی بلوک های حرکتی 18

مختصات قطبی : 19
حرکت پیمایش سریع : 21
رزوه تراشی یک مرحله ای با گام ثابت (تراش سینومریک ) 27
قلاویز کاری  Milling )) 29
پخ زدن و گرد کردن گوشه ها : 31
 

فصل سوم:کنترل پیشروی و دوران اسپیندل 33

پیشروی 33
قفل کردن اسپیندل و یا محورهای دورانی در وضعیتی مشخص 34
پیشروی برای محورهای دورانی : 35
نرخ پیش روی بر حسب درصد : 35
بهینه کردن پیش وی در مسیرهای منحنی : 36
 

فصل چهارم:آفست ابزار -جبران شعاع ابزار 37

جبران شعاع ابزار 38
چگونگی تعیین آفست  طول ابزار : 41
آفست ابزار (تراش ) 41
 

فصل پنجم:زیر برنامه 43

فراخوانی زیر برنامه 44
 

فصل ششم:برنامه نویس پارامتری و پرش از بلوک 48

اطلاعات و توضیحات اضافی در برنامه 52
فصل هفتم:سیکل ها 53
1-سیکل سوراخ کاری تک مرحله ای  (مته مرغک زنی ) 54
2- سیکل سوراخ کاری تک مرحله ای با مکث زمانی در انتهای سوراخ 56
3- سیکل سوراخ کاری عمیق 56
9-سیکل بورینگ کاری (5 ): 67
سوراخکاری ردیفی ( HOLES1 ) 69
سیکل سوراخ کاری دایره ای ( HOLES2 ) 72
سیکل های فرزکاری 75
سیکل شیار زنی در اطراف محیط دایره  فرضی (1) 77
سیکل شیار زنی در اطراف محیط یک دایره فرضی(2) 79
سیکل شیار زنی حول یک دایره فرضی (3) 82
سیکل فرزکاری کانتور 101
سیکل های تراشکاری 105
سیکل گاه زنی ( گاه سنگ زنی ) 108
سیکل گاه زنی رزوه 115
سیكل پیچ بری 116
پیوست 121
منابع 124