تکمیل فرم خرید
نام فایل

بررسی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری و طبقه بندی آنها

قیمت 26,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >