تکمیل فرم خرید
نام فایل

مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت

قیمت 15,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >