تکمیل فرم خرید
نام فایل

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ریاضی كاربردی با عنوان كارایی ارزشی در تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

قیمت 75,000 تومان
نام  
نام خانوادگی  
ایمیل    
موبایل  
دانلود >